Autokemp Olešná - Novinky - ZAHAJUJEME SEZÓNU 2021

ZAHAJUJEME SEZÓNU 2021

Jsme velmi rádi, že můžeme zahájit sezónu 2021. Žádosti o rezervace s radostí přijímáme na email: autokemp@sportplex.cz.

V pátek 28. 5. 2021 otevíráme Autokemp Olešná. Vláda však vydala opatření k otevření ubytovacích služeb: Mimořádné opatření s účinností od 24. května 2021

Potřebné testy si můžete zakoupit přímo u nás na recepcích. Zde se také dozvíte v OZNÁMENÍ, na koho se testování nevztahuje.

A jaká jsou pravidla:
Ubytovací služby lze poskytnout osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že
i) absolvovaly nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

ii) jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dnů, nebo

iii) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

Ubytovací služby nejsou omezeny na kapacitě! Zatím však neprovozujeme wellness ani bazény.

Těší se na Vás tým Autokempu Olešná.

Adresa
Autokemp Olešná
Nad Přehradou
738 01 Frýdek-Místek

GPS: 49°39'52.026"N, 18°18'43.675"E
Kontakt

+420 602 238 823 (pouze od 1. 6. do 30. 9.) - kontakt v září již není dostupný, prosíme pro rezervace
využívejte výhradně níže uvedený email.
autokemp@sportplex.cz

Odpovědná osoba:
Ing. Jana Adamczyk Vicherová

Provozní doba

Od 1. června do konce září
(dle vývoje klimatických podmínek)

Otevírací doba recepce:
08:00-19:30

Provozovatel

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Na Příkopě 3726
738 01 Frýdek-Místek

IČ: 26829495

Společnost zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl.
26914, základní kapitál: 41 340 000 Kč

www.sportplex.cz